Aktualności

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego

 Nazwa

 Opis

 Sposób zagospodarowania

Kolumny głośnikowe OHM model TRS-212 szt. 2 model TRS-218 szt. 2

 

Uszkodzenie przetworników niskotonowych, wysokotonowych, uszkodzenia zwrotnic oraz znaczne zużycie eksploatacyjne obudów.

Likwidacja poprzez przekazanie sprzętu do utylizacji.