informacja o wynikach naboru na stanowisko kapelmistrza

Informacja o wynikach naboru na dziennikarza radiowego

Nabór na wolne stanowisko Kapelmistrz

WYNIKI NABORU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – ANIMATOR KULTURY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – DZIENNIKARZ RADIOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2